OBCE BOŚÁCA A ZEMIANSKE PODHRADIE TV KONCESIU PLATIA, STV NEMAJÚ !
Pridal Luteran Dátum February 09 2014 14:23:16
Slovensko je hornatá krajina, TV vysielanie prostredníctvom terestriálnych vysielačov ...
Podrobné novinky
Slovensko je hornatá krajina, TV vysielanie prostredníctvom terestriálnych vysielačov nedokáže zabezpečiť všetkým koncesionárom príjem verejnoprávnych televízií, navyše je takéto vysielanie mimoriadne predražené.

Tento fakt je logický a preto krajiny ako Nemecko preferujú účinnejšiu a lacnejšiu verziu TV vysielania, ktorou je satelitné vysielanie.

Nemecko má precízne prepracovaný systém, ktorý garantuje každému občanovi príjem nemeckých programov všade, najjednoduchšie, najlacnejšie, nekódovane v zmysle technologickej neutrality.

Aká je situácia u nás, to najlepšie dokumentuje príklad dvoch obcí Bošáca a Zemianske Podhradie.

Tie mali predtým, t.j. v časoch analógového vysielania signál zabezpečený z miestneho TV prevádzača.

Po zmene vysielania na tzv. digitálne DVB - T už štát dokrytie oboch obcí digitálnym terestriálnym signálom, z finančných dôvodov, nerealizoval.

Takýchto obcí je na Slovensku obrovské množstvo.

Občania spomínaných dvoch sa s týmto stavom neuspokojili a žiadali predstaviteľov obcí o riešenie problému.

Tí sa obrátili so sťažnosťou na príslušný úrad OŠD Trenčín, ktorý uskutočnil meranie a to potvrdilo nedostatočné pokrytie oboch obcí signálom DVB-T.

Napriek zisteniam, štátne orgány v zastúpení TÚ SR, nič vo veci nápravy nevykonali.

Občania obcí sa logicky cítia viacnásobne poškodení.

Televízny prevádzač bol vybudovaný na pozemkoch obce, sami občania prispeli k jeho výstavbe vlastnými rukami, potom ho bezodplatne previedli na štát a teraz je ich majetok v rukách súkromnej firmy a slúži na úplne iný účel.

Občania tvoria štát, prispievajú naň daňami, na TV vysielanie platia povinne koncesiu a štát sa im formou štátnych úradníkov vyškiera do tváre a vraví, my s tým nič nemáme, zaplaťte si za Skylink servisný poplatok a máte STV !

No ale, občania obcí Bošáca, Zemianske Podhradie a tisíce ďalších už zaplatili, prečo by mali platiť niečo naviac, akejsi firme v Luxemburgu ?!

Existuje riešenie ?

Samozrejme, existuje.

To by ale chcelo dodržiavať zákony a využívať možnosti, ktoré nám garantujú.

Obce Bošáca a Zemianske Podhradie nemajú svoj vážny problém riešiť osamote.

Majú ho riešiť v spojení so Združením miest a obcí, ktoré si môže na pomoc pozvať Združenie SLOVSAT, alebo iné združenie, ktoré sa rozumie danej problematike.

A riešenie by sa našlo raz-dva.