M7 - SKYLINK ODHALENÍ, PODÁVAJTE SŤAŽNOSTI, ZOBUĎTE TÚ SR A ČTÚ !
Pridal Luteran Dátum January 30 2014 20:36:32
Keby Skylink - Towercom - M7 urobili v Maďarsku to, čo v SR a ČR, okamžite by ...
Podrobné novinky
Keby Skylink - Towercom - M7 urobili v Maďarsku to, čo v SR a ČR, okamžite by skončili, kvôli verejnoprávnej TV, kvôli vydieraniu občanov, kvôli porušeniam zákona.

Tam by sa s nimi štát a príslušné regulačné úrady nehrali ako u nás v Bratislave a v Prahe, jednoducho by museli dodržiavať zákon, alebo by niesli zodpovednosť.

Teraz sa už TÚ SR a ČTÚ nemôžu vyhovárať, národný Telekomunikačný úrad Maďarska NMHH im dal lekciu, ako chrániť záujmy svojich občanov.

Po niekoľkých sťažnostiach občanov na službu UPC DTH NMHH začal správne konanie.

Vyžiadal si od spoločnosti UPC potrebné údaje pre posúdenie sťažností občanov.

Spoločnosť UPC zopakovala "starú známu fintu", ktorú používal Skylink, M77, M7 na Slovensku a v Čechách.

Sme firma registrovaná v Luxemburgu, podliehame Luxemburskému právu a v jej zmysle neposkytujeme žiadnu elektronickú službu a žiadame zrušiť správne konanie !

UPC sa obrátilo na súd, ten to posunul na Európsky súdny dvor a ESD dnes rozhodol nasledovne.

UPC sa nemôže vyhovárať na Luxemburg, služba poskytovaná UPC DTH je elektronická komunikačná služba a NMHH môže voči nej uskutočniť správne konanie !

Skylink porušuje omnoho viac, nie je DTH službou, čo je čisté PAY TV, zneužíva moduláciu verejnoprávnej TV, vyberá neoprávnené poplatky a jej VOP nezodpovedá skutočnosti o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby !!!

Moja pravda sa potvrdila, kto nám však nahradí neskutočné škody spôsobené Skylinkom a nečinnými úradmi v SR a ČR ?!