EU sa dohodlo na financovaní Galilea z verejných zdrojov
Pridal Administrator01 Dátum November 26 2007 14:07:52

Európska únia sa dohodla na novom systéme financovania projektu Galileo, ktorý ma vytvoriť alternatívu k americkému armádou kontrolovanému systému GPS a ruskému systému GLONASS. Sprevádzkovaný by mal byť od roku 2010.
Podrobné novinky
Európska únia sa dohodla na novom systéme financovania projektu Galileo, ktorý ma vytvoriť alternatívu k americkému armádou kontrolovanému systému GPS a ruskému systému GLONASS. Sprevádzkovaný by mal byť od roku 2010.

‚‚Dohodli sme sa, že všetky peniaze budú presunuté z nevyužitých dotácii, najmä pre poľnohospodárstvo,’’ oznámil portugalský hovorca. Potrebná suma na začiatočnú fázu je približne 2.4 miliardy euro z celkovej ceny 3.4 miliardy euro.

Proti tejto dohode sa postavilo Nemecko ako najväčší prispevateľ do európskej pokladnice, no bolo prehlasované ostatnými členskými krajinami. Berlín nesúhlasil, najmä kvôli novej schéme prerozdeľovania tendrov, čím by nemecké firmy stratili dominanté postavenie v projekte, ale aj preto, že peniaze z dotácii by putovali na Galileo a nie späť do krajín EU.

Zástanci Galilea trvdria, že je to nevyhnutná platforma pre Európu, no odporcovia vyhlasujú, že je to príliš finančne náročný projekt, pretože GPS už má na trhu dominantné postavenie a Rusko s Čínou vyvíjajú vlastné systémy.

Pôvodné konzorcium na výstavbu Galileo sa skladalo z EADS, francúzskeho Thales a Alcatel-Lucent, britského Immarsat, talianského Finmeccanica, španielského AENA a Hispasat a nemeckého Deutsche Telekom, no rozpadlo sa, pretože spoločnosti neboli ochotné uhradiť také obrovské náklady na výstavbu.

Systém má pozostávať z 27 operačných družíc, obiehajúcimi vo výške približne 23 tisíc kilometrov nad povrchom Zeme po dráhach so sklonom 56° k zemskému rovníku v troch rovinách, vzájomne voči sebe posunutých o 60° (uzlovej priamky). Ďalšie tri družice, po jednej v každej rovine, budú tvoriť operačnú zálohu na obežnej dráhe, aby systém mohol byť pri technickom výpadku ktorejkoľvek družice okamžite doplnený na plný počet.