PRAVDA, FÁMY, REALITA PREDAJCOV SKYLINK
Pridal Luteran Dátum October 27 2013 21:10:26
Mesiac október 2013 bol v znamení aktivít profesionálnych predajcov...
Podrobné novinky
Mesiac október 2013 bol v znamení aktivít profesionálnych predajcov SAT TV, ktorí majú záujem o skvalitnenie poskytovaných služieb zákazníkom na trhu satelitnej televízie.

Dňa 4.10. 2013 sa stretli v Banskej Bystrici, kde Ing. Zeleňák z firmy CSAT usporiadal neformálne stretnutie s cieľom informovať sa navzájom a riešiť problémy okolo Skylinku.

Tie sa definovali nasledovne : nejasné podnikateľské subjekty okolo M7Group, zasielanie nevyžiadaných dobierok, nefunkčnosť aktivačného webu, technické problémy s kartami, nekorektné call centrum, nedôvera partnerov Skylink.

Vážnym problémom bolo porušenie zmluvného vzťahu, kedy predajcom SAT TV boli odopierané karty Výmena a tie sa potom cez PO BOX zasielali nútene zákazníkom bez dokladov a bez odvodu DPH !

Firma CSAT ako prvá a zatiaľ jediná verejne a oficiálne ukončila spoluprácu pri poskytovaní služieb Skylink, pričom naďalej má záujem na riešení problémov, ktoré poškodzujú jej zákazníkov.

O pár dní neskôr sa uskutočnilo tzv. stretnutie TOP predajcov Skylink, od ktorého sa očakávali zásadné zmeny v prospech riešenia pokračujúcich problémov.

Zástupca neformálneho stretnutia pán Bartko predniesol požiadavky predajcov Skylink, tie však narazili na nezáujem " vedenia" i zmanipulovaných TOP predajcov.

Problémy Skylinku tak pokračujú ako doteraz, s tým rozdielom, že sa navyše zahmlievajú nekalými praktikami cez médiá a vo vzťahoch TOP, NETOP predajcovia Skylink.

V praxi to vyzerá nasledovne, na rôznych diskusných fórach a serveroch sa objavujú nezmyselné fámy, klamstvá, nekalá reklama s jediným cieľom, odpútať pozornosť od skutočnej pravdy a snahy riešiť problémy.

1. Fáma - za technické problémy Skylinku sú zodpovední dovozcovia a predajcovia satelitných prijímačov s univerzálnou čítačkou.

1. PRAVDA - to je samozrejme absolútny nezmysel a skutočnosť je úplne opačná.

Len vďaka odbornému prístupu a profesionálnej snahe dovozcov prijímačov Ferguson, Opticum, Amiko a pod. sa počet majiteľov kariet CS Link a Skylink dostal na nevídané počty, ktoré by inak nikdy neboli dosiahnuté.

O pravdivosti tohto tvrdenia najlepšie svedčia fakty a dôkazy, kedy dovozcovia týchto prijímačov za svoje aktivity obdržali najvyššie ocenenia Skylinku.

Celé je to spôsobené vďaka obrovskej chybe terajších, nazvime ich samozvaných zástupcov Skylink, ktorí robia všetkým profesionálnym predajcom SAT TV "medvediu službu".

Nový "majiteľ" tzv. v Luxemburgu namiesto odbornej spolupráce s profesionálnymi predajcami a partnermi sa vydal na cestu špekulatívneho zisku s cieľom okamžite zarobiť čo najviac .

Pre takúto formu zvolil diktát nevýhodných podmienok predajcom s podporou u laických predajcov, ktorí nemajú dostatok skúseností a poznatkov.

Profesionálni predajcovia Skylink odmietajú takúto špekulatívnu činnosť a je ich právom a povinnosťou, kritizovať a poukazovať na takéto skutočnosti.Profesionálni predajcovia SAT TV investovali obrovské finančné čiastky do osvety kvôli tomu, aby zákazníci boli správne informovaní a trh bol konkurencieschopný.

Dôkazom je časopis SOLID EUROPE, ktorý začal vychádzať v roku 1992.

Firma LUT-SAT-RADIO Ing. Ján Luterán časopis SOLID EUROPE naprv distribuovala zadarmo a od polovice roka 1993 za 5 Sk.

Časopis si získal veľkú popularitu a vychádzal až do roku 2008.


V roku 2007 vznikla elektronická verzia časopisu SOLID EUROPE, ktorá už predtým v printovej podobe úzko spolupracovala s novovzniknutým serverom Parabola.

Solid Europe pomáhala popularizácii Paraboly tým, že jej umožnila bezplatne zverejňovať články Solid Europe.

Ing. Ján Luterán sa aktívne podieľal na rozbehu diskusného fóra Paraboly nekonečnými diskusiami.