MAJSAT OSLOVÍ RIADITEĽA STV AJ ZA VÁS !
Pridal Luteran Dátum September 02 2013 16:44:44
Chcel by som vyuziť infozákon k získaniu informácií z RTVS, tu sú moje otázky:

1) Generalny...

Podrobné novinky
Chcel by som vyuziť infozákon k získaniu informácií z RTVS, tu sú moje otázky:

1) Generálny riaditeľ pre denník Pravda zo dňa 11.8.2012 uviedol: „Budem sa zaujímať o všetky dostupné možnosti, keďže zavedenie servisného poplatku zo strany týchto spoločností sa dotýka veľkého počtu slovenských domácností.“

Doposiaľ som nezachytil, že by sa pán riaditeľ k tejto téme vyjadril.

Uplynul rok, podnikli sa už vôbec nejaké kroky v tomto prisľube?

2) Dala niekedy RTVS súhlas k retransmisii svojich programov pre prevádzkovateľa satelitnej služby Skylink - spoločnosť M7Group (resp. predchodcovi M77Group) so sídlom v Luxembursku?

dajte mi podnety pre ďalšie otázky!

Majsat
P.S. Buďte nápomocní, pomôžte Majsatovi, vďaka.

J.L.