JE ČAS NA OBČAN TV ? OKAMŽITE !
Pridal Luteran Dátum June 16 2013 11:20:38
Sme euroobčania zo Slovenska, ktorí už nemôžu existovať v štáte, kde všetko ovládli stranomafie.

Individuálne iniciatívy občanov na internete, blogy sú zbytočné, pokiaľ stranomafie ovládajú všetky médiá vrátane STV.

Riešením je...

Podrobné novinky


Sme euroobčania zo Slovenska, ktorí už nemôžu existovať v štáte, kde všetko ovládli stranomafie.

Individuálne iniciatívy občanov na internete, blogy sú zbytočné, pokiaľ stranomafie ovládajú všetky médiá vrátane STV.

Riešením je zjednotiť rozdrobenosť občanov pomocou totálne nezávislej občianskej TV.

Má OBČAN TV šancu bez peňazí, ktoré hýbu svetom stranomafií a médií ?

Má, chce to iba do projektu vložiť srdce a kúsok iniciatívy a času.

P.S.

Toto je len akási preambula, ktorú treba schváliť, alebo prepracovať a potom posunúť v rodine, kamarátom, susedom.

Niekde začať musíme a už nemožno strácať čas.

Dosť bolo ponižovania, Ružová STV ma presvedčila, že stranomafie slušnosť považujú za slabosť viď. obr.