VOP CHCE SKUTOČNOSTI O STV - TOWERCOM
Pridal Luteran Dátum June 10 2013 11:44:00
Verejný ochranca práv sa pýta predsedu Združenia SLOVSAT na skutočnosti okolo STV a Towercom.

Ako predseda Združenia SLOVSAT si už na Slovensku pripadám ako na inej planéte.

Nevedeli by ste pomôcť pri ich definícii ?

Pre istotu uverejňujem zaslaný list.

Skúste si ho prečítať a poraďte.

Ďakujem.

Ing. Ján Luterán - predseda Združenia SLOVSAT

Má byť odpoveď formulovaná takto...

Podrobné novinky
Verejný ochranca práv sa pýta predsedu Združenia SLOVSAT na skutočnosti okolo STV a Towercom.

Ako predseda Združenia SLOVSAT si už na Slovensku pripadám ako na inej planéte.

Nevedeli by ste pomôcť pri ich definícii ?

Pre istotu uverejňujem zaslaný list.

Skúste si ho prečítať a poraďte.

Ďakujem.

Ing. Ján Luterán - predseda Združenia SLOVSATMá byť odpoveď formulovaná takto ?


Proti ktorému konkrétnemu orgánu verejnej správy smeruje Vaše podanie.

Odpoveď je vláda, ministerstvo kultúry, STV, TÚ SR, NKÚ, SOI a kto ešte ... ?


Čo konkrétne v konaní a rozhodovaní orgánu verejnej správy namietate.

Slovensko nereaguje na podnety svojich občanov vo veci slobodného príjmu verejnoprávnej STV cez satelit.

Vláda sa problémom ani nezaoberala, ministerstvo kultúry STV v danej veci t.j. zmluvu STV-Towercom nekontrolovalo, TÚ SR, Rada pre vysielanie a retransmisiu a SOI sú nečinné.

Občan platí koncesiu, kúpil si drahé zariadenie, má vlastnú drahú satelitnú kartu a ktosi ho manipuláciou zápisov na karte vydiera, vypína mu STV pod hrozbou finančného obohatenia sa.


Občania podali tisíce sťažností, Vláda nereaguje, ministerstvá nereagujú atď., atďPorušenie ktorých základných práv a slobôd orgánom verejnej správy namietate.

Slovensko porušuje právo na slobodný príjem informácií t.j. STV, neexistuje rovnosť pred zákonom.


Čoho sa od verejnej ochrankyne práv domáhate.

Nastoliť právo na slobodný príjem STV cez satelit tak, ako to bolo dlhé roky v súlade s platným zákonom.

Zastaviť nelegálnu činnosť technickej manipulácie zápisov na kartách s cieľom vydierať občana zaplatením nelegálneho servisného poplatku.

Zastaviť u príjmu základných programov STV a ďalších kartelovú dohodu pod hlavičkou "certifikácia Ready", kedy občan je manipulovaný, zneužívaný a vydieraný zápismi a nekalou reklamou pre kúpu predražených prístrojov, pričom jeho zariadenie je roky funkčné.

Zastaviť technickú manipuláciu zápisov na kartách, kedy občan po vypnutí prijímača nemá garantovaný okamžitý príjem STV, čo je protizákonné nielen pre prípad oznamov vo verejnom záujme, ale všeobecne.


Na ktoré iné orgány verejnej správy ste sa so svojim problémom už obracali.

Na všetky.


Priatelia, čo by bolo potrebné zmeniť, doplniť ?

A vôbec., má to celé nejaký význam ?!

Ak poviete áno, bude to pre mňa pozitívny signál.