TOWERCOM - SKYLINK SKRAT TECHNIKY, LAJDÁKA, SABOTÁŽ, VYŠŠIA MOC ?!
Pridal Luteran Dátum April 03 2013 14:18:48
Každá seriózna rádiokomunikačná firma venuje maximálnu pozornosť
eliminácii technickej poruchy vo svojom distribučnom reťazci. V prvom
rade používa ...

Podrobné novinky
Každá seriózna rádiokomunikačná firma venuje maximálnu pozornosť eliminácii technickej poruchy vo svojom distribučnom reťazci.

V prvom rade používa 100 % spôsob technického zálohovania, ktorý pri poruche systém automaticky prepne na

rezervný, v prípade energetického výpadku pripojí okamžite akumulátorové napájanie a paralelne naštartuje dieselagregát.

V doterajšej histórii od čias satelitného vysielania sa nestal prípad podobný tomu, aký sa odohral dňa 31.3.2013 u spoločnosti Towercom.

Zatiaľ z neznámych príčin, keďže firma oficiálne stanovisko nezaujala,čo tiež nesvedčí o profesionalite, zlyhal uplink Towercomu.

Zjednodušene povedané, 8 TV programov a 21 rozhlasových od STV, cez Markízu, TV JOJ atď, ktoré Towercom

prevzal od svojich obchodných partnerov následne nedokázal odovzdať na družicu Astra pomocou svojich uplinkových parabol.

Prečo ?!

Tak to je zatiaľ záhada, ktorú som sa pokúsil u Towercomu dnes zistiť.

Národné manažovacie centrum t.j. NMC na Kamzíku mi na moju otázku, čo bolo príčinou výpadku odpovedalo nasledovne.

Spôsobila to technika a počasie.

Keď som si dovolil opýtať sa, či Towercom nepoužíva pre svoje zariadenie uplink zálohovanie, NMC odrazu zneistelo a odpovedalo mi čarovnou formulkou.

Zatelefonujte nášmu hovorcovi.

Hovoriť s hovorcom o odborných veciach znamená stratu času.

Takže k veci.

V deň poruchy bolo v Bratislave minimálne 6 nad nulou, ak by aj na Kamzíku bolo horšie počasie, uplinkové zariadenie to muselo hravo zvládnuť.

Kadejaké fámy o zamrznutí motorov musia byť len aktom zúfalstva, ktorý skrýva čosi vážnejšie.

Lajdáckosť je najjednoduchším vysvetlením, pokiaľ by nám pojmy sabotáž a tzv. vyššia moc nepripadali tak trocha extrémne.

Ešte je tu fáma o tom, že výpadok je dôsledok bratovražedného boja skupiny DVB-T voči Skylinku.


No ale povedzte,koho normálneho by napadla takáto zvrátenosť ?!


Nikoho, len tých, ktorým ide o veľké kšefty.