ŽALOVAŤ M7, J.G., STV, ŠTÁT, ALEBO PÁNA K. ?!
Pridal Luteran Dátum March 03 2013 14:20:35
Stovky hodín diskusií, zdá sa, dospeli do konca a nastáva čas žalôb a s nimi posledná otázka.

Na koho konkrétne ....

Podrobné novinky
Stovky hodín diskusií, zdá sa, dospeli do konca a nastáva čas žalôb a s nimi posledná otázka.

Na koho konkrétne podať žalobu ?

Ja tvrdím, že je to STV, iní chcú podať žalobu na firmu M7, ďalší na pána J.G. iní na pána K., ktorý vraj o vypínaní programov STV rozhoduje.

Aký je Váš názor, ako by ste poradili v danej veci ?


"Pán Luterán, dnes som navštívil právnika a chcem žalovať dve veci.

1. Porušenie svojho práva spočívajúce v prerušení príjmu TV signálu Slovenskej verejnoprávnej televízie.

2. Náhradu škody, ktorá mi vznikla tým, že som na základe klamlivej reklamy spoločnosti Skylink o príjme bezplatných programov zakúpil zariadenie na príjem satelitnej televízie vrátane dvoch dekódovacích kariet.

K úspechu na súde by som potreboval vedieť , na koho adresovať žalobu, nakoľko;

-tlačivo "Žiadosť o aktiváciu dekódovacej karty a prehlásenie Uźívateľa " som podľa pokynu v časti "Prehlásenie Užívateľa dekódovacej karty" zaslal na adresu Slovak Telekom, a.s. Rádiokomunikácie o.z. Cesta na Kamzík, 81751 Bratislava doporučeným listom;

-platbu som uskutočnil podľa pokynu v bode II/a. tlačiva "Žiadosti o aktiváciu..." na bankovým prevodom na číslo účtu uvedené na internetových stránkach "Prevádzkovateľa" www.skylink.sk.

Za odpoveď vopred ďakujem. "