HISTORICKY PRVÉ STRETNUTIE freeSAT-Woodensky
Pridal Luteran Dátum October 31 2012 11:25:18
30.10.2012 hotel Sitno uvítal účastníkov historicky prvého stretnutia...
Podrobné novinky
30.10.2012 hotel Sitno uvítal účastníkov historicky prvého stretnutia freeSAT- Woodensky.

Výnimočnosť akcie spočívala v novej filozofii spolupráce predajcov a montážnych firiem freeSAT.

Model spolupráce, ciele a výhody predstavil riaditeľ UPC pán Klička.

Uviedol, že na Slovensku doterajší predajcovia nevyužili oproti českým predajcom možnosti a potenciál freeSATu.

Nová sieť predajcov bude mať maximálnu podporu a tá bude narastať úmerne dosiahnutým výsledkom.

Pán Sirota z firmy Woodensky predstavil spoločnosť, jej históriu a následné detaily o forme spolupráce s novou sieťou predajcov.

Pán Lovinger, šéf marketingu UPC účastníkom vysvetlil históriu freeSAT, profesionálny prístup call centra k zákazníkom, služby, ceny a používané technické zariadenia.

V ďalšej časti programu pán Sirota objasnil predajcom zmluvné podmienky, provízie a spôsob spolupráce.

V diskusii odznelo množstvo podnetných otázok na témy ako napr. nové programy, Dajto, technické detaily realizácie montáží, možnosti použitia existujúcich prijímačov Skylink pre kartu freeSAT, spôsob získavania nových zákazníkov, podpora predajcov informačnými materiálmi atď.

Zakončenie akcie s večerou umožnilo ďalší priestor na neformálne a bezkonfliktné rozhovory smerujúce k oživeniu satelitného trhu.

Môj pohľad ako účastníka, konečne akcia, kde dominovali odborné detaily a profesionalita!