ELOSYS 2012 HODNOTENIE
Pridal Luteran Dátum October 14 2012 11:46:09
Elosys 2012 priniesol tradičnú úroveň najväčšej elektro výstavy na Slovensku.

Mnoho mladých návštevníkov a všetko o elektre od...

Podrobné novinky
Elosys 2012 priniesol tradičnú úroveň najväčšej elektro výstavy na Slovensku.

Mnoho mladých návštevníkov a všetko o elektre od slaboprúdu po silnoprúd.

A to všetko v kocke a naživo.

Elosys je hlavne o stretnutiach odborníkov a laickej verejnosti.

To sme zažili aj v stánku LUT-SAT-RADIO.

Tu sa najviac diskutovalo o kartách Skylink a o prijímači SLOVSAT Android.

Naživo sme predstavili satelitný príjem z družíc Astra.

Vďaka spulupráci LUT-SAT-RADIO s Astrou získali návštevníci propagačné a informačné materiály o Spoločnosti ASTRA.

V iných stánkoch sa diskutovalo o solárnej energii, o inteligentných spotrebičoch a vlastne o všetkom čo s elektrotechnikou súvisí.

Verím, že o rok sa na Elosyse stretneme 15. - 18. 10. 2013.