SUPER TECHNIK SLOVENSKA
Pridal Luteran Dátum October 26 2022 08:02:46
Včera som mal tú česť...
Podrobné novinky
Včera som mal tú česť stretnúť technika, ktorý je majstrom Slovenska!

Za svoju profesionálnu dráhu nainštaloval 3000 parabolických antén.

Nemožno pochybovať aký úžasný bol jeho prínos spoločnosti.

3000 rodínám sa otvoril nový svet informácií.

Super technik ako bývalý živnostník je dnes už ŽIVORNÍK.

Lebo za to, že poctivo makal, má dnes almužnu "bohatých" 400 eur.

Pokračovanie