ČO JE ÚSTAVA V ŠTÁTE MAFIA - ZDRAP PAPIERA!!!
Pridal Luteran Dátum September 01 2022 12:12:43
Rozmýšľal som, kto vymyslel takú sprostosť...
Podrobné novinky
Rozmýšľal som, kto vymyslel takú sprostosť, sviatok ústavy.

Myslené v štáte MAFIE.

To ako keď oberzradca národa oberkomunista Husák podpisoval Helsinský protokol.

Lebo keď si prečítate stručných Desatoro Helsínk pochopíte jeho obludnosť vo vzťahu k ČSSR.

1. zvrchovaná rovnosť a rešpektovanie práv, ktoré vyplývajú zo zvrchovanosti.

2. neporušiteľnosť hraníc.

3. zdržanie sa hrozby silou alebo požitia sily.

4. územná celistvosť štátov

5. mierové urovnanie sporov.

6. nezasahovanie do vnútorných vecí.

7. rešpektovanie ľudských práv a základných slobôd, vrátane slobody myslenia, svedomia, náboženstva a presvedčenia.

8. rovnoprávnosť a sebaurčenie národov.

9. spolupráca medzi národmi.

10. svedomité plnenie záväzkov podľa medzinárodného práva.

Pokračovanie