NEDEĽNÁ CHVÍĽKA ĽUDSKOSTI
Pridal Luteran Dátum April 10 2022 11:54:13
Verím, že každý človek sa rodí...
Podrobné novinky
Verím, že každý človek sa rodí ako veriaci jedinec.

Geneticky získa jedinečný genetický kód DNA od rodičov a ich generácií PREDKOV.

Pre normálny vývoj dieťatka je potrebná symbióza RODIČOV od počatia až po dospelosť.

Normálny OTEC nekončí svoju rolu ako " inseminátor ", je pri vývoji a rozvoji dieťatka.

Normálna MATKA je najdôležitejšia, keďže v čase materstva dokáže pozitívne ovplyvniť až 2/3 génov!

Nesmie fajčiť, požívať alkohol a iné návykové látky, má mať pestrú stravu, málo stresu a veľa lásky.

Zázrak po narodení dieťatka pokračuje tým, aké vnemy dieťa získava od najbližšieho a neskôr širšieho okolia.

Viera v život, v dobro ľudí a snaha byť nápomocným a užitočným pre spoločnosť je NAJCENNEJŚÍ dar.

Sloboda každého jedinca je daná možnosťou dobrovoľne byť členom náboženskej OBCE.

A ak sa to všetko pretaví do normálnej dospelosti, ČLOVEK získa najúžasnejšiu VLASTNOSŤ.

KONAŤ tak, aby nikdy NEUBLIŽOVAL iným!

Pokračovanie