Neoslavujme, mafiu odstavme, zlovôľu zastavme.
Pridal Luteran Dátum November 17 2019 08:15:40
Dnes Slovenska je ....
Podrobné novinky
Dnes Slovenska je pamätný deň, kedy zdvihli sme pochodeň.

Z prachu dejín česť a slávu, komunistom sme otvorili hlavu.

Vietor nádeje čistil mnohým zločinecké bunky, neboli sme prudkí.

Banda štátna mafia znova ožila a rýchlo sa po štáte množila.

Tajný Doktor, z doktorov komunisti otroci, ovládli žezlo moci.

Dnes a znova je treba proti špine moci dôslednejšie bojovať.

Žiadne zbrane, krviprelievanie, stačí sa im pozrieť do tváre.

Otvoriť ich duše zločinné a nastaviť im zrkadlo zla príčinné.

By Janko, Martinka odpočivali v pokoji, Slovensko stop zlovôli !

.........................................................................................................................................................


Prečo 30 rokov PO a zločinec Pišta takto drísta....?!Pišta, nešťastný to komunista, prečo také...drísta ?

Bo chudák jedinec, súdny komunistický odsúdenec.

Zlovoľný ako agent tyranie nevinných súdil, rodiny ničil.

Ako vôbec možné je, že v takejto zlovôli pokračuje ?

Štátnej mafii to treba, aby niekto od sudcov šiel robiť zveda.

Keď Špirko špinu mafie odhalil, prečo súdny stav sa nechránil ?!

.................................................................................................................................................

FANATICKÁ VIERA I NÁBOŽNOSŤ MôŽU BYŤ ROVNAKO NEBEZPEČNÉ...Komunisti, fašisti, extrémisti, fanatisti, tých vždy ľudská blbosť istí.

Lebo logika nepustí a kosatá si každého, tobôž gaunera, vždy zaistí.

A tak gauneri naivne hľadajú, ako sa kosatej do Diabla priazne dostanú.

Lenže smrť ako proces je absolútne neutrálna, tá len zbytky tela vyhľadáva.

Duša človeka jediná spása je a jej obsah len dobrými skutkami sa očisťuje

Nepredať ju nikdy Diablovi, neklamať, neubližovať iným, nekonať zlo blížnym.

Ovláda svoje pudy živočíšne, študuje, rodinne príkladne žije, nikdy nedroguje.

Droga chemická biologická rovnako je neprípustná ako iná aj droga náboženská.

Lebo viera najsilnejšie ľudské puto je, lež viera nie je falošné ľudí klamanie...