SLOVENSKO SVETLO ZAŽNI !
Pridal Luteran Dátum March 30 2019 07:49:54
Dnes prezidentku volíme...
Podrobné novinky
Dnes prezidentku volíme, za slušným Slovenskom si stojíme.

Už nikdy viac detí popravy, štátnej mafie mysle, tela otravy.

Mafia ľudí pojmami, mamonom drogovala, sama drogami žila.

Štát mafia hnusne smilnil, najhoršie zločiny falše zákon prikryl.

Vláda, polícia, armáda, súdy, štátne úrady, to mafie zločinu údy.

Dlažobné kocky to teroristi v parku, občan zločinec tam vonku.

Kto na ulici demonštruje, ten pre mafiu najhorší prízrak je.

Mafiu komunisti, fašisti, extrémisti a lobbisti pojem Istanbul istí.

Liberál strachu pojem najvyšší, ten ovčana okamžite zneistí.

Otrok mafie prijíma signály do porušenej nervovej sústavy

Džender ideológia, v krčme sa preberá, alkohol super zaberá.

Dosť bolo žitia v klamstve, dnes Slovensko pravdy svetlo zažne !

.............................................................................................................................................................................................


Dnes my všetko sme, čo Slovensku k dobru pomôže.

Aj nálepky od výmyslu sveta, nech pravda zaznie odveká.

Rodičia, deti, morálka, pokora, základ štátu občana dôvera.

Mamka, otec, deti, to všetko najvyšší zákon iba svätí.

Žiadne špinavé mafie triky nezakryjú zákon ľudí odveký.

Iba čistá láska a slušný človek je záruka žitia, bytia.

Stvoriteľ nestvoril Diabla, len slabý človek stratil vieru !

Oddnes občania Slovenska prosím, nebuďme viac slabosi.