FERGUSON FK 6900 CR - satelitný prijímač
Pridal Dopiriakova Dátum January 15 2009 10:18:19
Charakteristika
Príjem digitálnych satelitných programov sa na Slovensku a v Čechách vďaka platforme SkyLink postupne stáva štandardom najvyššej kvality a komfortu. Pre zákazníka sú okrem kvalitatívnych parametrov a množstva výberu programov rozhodujúce ďalšie faktory, ku ktorým patrí hlavne komfort obsluhy a užívania. Digitálne satelitné prijímače sú v prijateľných cenových reláciách vybavované doplnkami v podobe možností nahrávania a prehrávania programov. Prijímač Ferguson FK 6900 CR za minimálnu cenu umožňuje použitie karty, nahrávanie a prehrávanie programov a pripojenie k televízorom typu LCD a Plazma.


Technické parametre
FK 6900 CR má jednu čítačku kariet prednastavenú na dekódovací systém CryptoWorks (univerzálna čítačka umožňuje využitie na rôzne dekódovacie systémy). Prijímač je vybavený USB portom, ktorý umožňuje nahrávanie programov pomocou externého disku, alebo kľúča s dostatočnou kapacitou pamäte. Prijímač má jeden vstupný a jeden priechodzí F konektor, 2 x SCART pre TV a videorekordér, 2 x Cinch pre Audio L/R, 1 x digitálny Audio výstup SPDIF koaxiálny, 3 x Cinch Y/Pb/Pr. Na čelnom paneli je displej a tlačidlá pre ovládanie. Ďialkové ovládanie má 46 tlačidiel vrátane ovládania digitálneho záznamu.


Praktické skúsensoti
Prijímač v rámci testu splnil všetky požiadavky kladené na príjem satelitného signálu s použitím všetkých druhov LNB vrátane ovládania motora. Súčasťou dodávky prístroja je aj prepojovací káble SCART/SCART. Hodnotenie kvality výstupného obrazu zodpovedalo štandardu, výstup cez modulátor bol bez akýchkoľvek rušení. Prepojenie komponentného výstupu Y/Pb/Pr na televízor LCD zabezpečuje veľmi dobrú kvalitu obrazu. USB výstup v spojení s externým harddiskom dáva užívateľovi komfort doteraz nemožný v takejto cenovej kategórii. Vyšší pocit komfortu umožňuje užívateľovi i možnosť využitia ďiaľkového ovládania typu RCU 600 (za príplatok).