Digitálny terestriálny prijímač DVB 2033 T
Pridal Administrator01 Dátum November 24 2007 13:05:57
Charakteristika

Digitálne terestriálne prijímače určené pre príjem signálov vysielaných v režime DVB-T sa v miestach vysielania v rámci pilotného projektu Košice, Prešov, Banská Bystrica, Zvolen, Bratislava, Malacky stávajú čoraz vyhľadávanejšími. Užívateľov k príjmu signálov vysielaných z pozemských vysielačov láka predovšetkým jednoduchosť inštalácie. Po zakúpení digitálneho prijímača sa tento jednoducho inštaluje tak, že sa len pripojí k existujúcej analógovej anténe. Pripojenie prijímača k doterajšiemu televízoru sa najjednoduchšie realizuje pomocou prepojenia scart/scart.Technické parametre

Pamäť prijímača má 2000 miest na uloženie programov. Zdroj zabezpečuje plnú funkčnosť prístroja v rozsahu napätí AC 100 - 240 V. V menu prijímača sa nachádzajú nasledovné možnosti nastavenia parametrov: 7 skupín obľúbených programov, detský zámok, automatické vyhľadávanie programov, časovač, možnosť aktivovania napájania 5V pre externý zosilňovač v anténe. Vybavenie prijímača: 2 x scart pre TV a VCR, vstupný IEC konektor, priechodzí IEC konektor, výstup audio L/R, sériový port RS 232, sieťový vypínač na zadnej strane prijímača.
Diaľkové ovládanie má 32 tlačidiel, info na vyvolanie technických informácií o danom programe, zastavenie obrazu, zväčšenie obrazu s posunom, dekodér teletextu.

Praktické skúsenosti

Prijímač sa v rámci skráteného testovania plne osvedčil po technickej stránke, výstupný obraz a zvuk spĺňal štandardné parametre. Vyhľadávanie programov je rýchle, zobrazenie teletextových informácií v zmysle diakritiky bolo v poriadku. Dobrým pomocníkom pri nastavovaní signálu je citlivý a pomerne presný diagram, ktorým sa v okrajových častiach príjmu dá presne nasmerovať anténa. Prijímač nemá displej, vypnutie a zapnutie je na prednom paneli indikované LED diódami. Funkčnosť diaľkového ovládania spĺňa štandardné funkcie. Dizajn prijímača je jednoduchý, strohý. Za danú cenu možno prijímač označiť ako prístroj, ktorý užívateľa nesklame.Technické vlastnosti: 8
Dizajn: 7
Cena/Výkon: 8
MC: sada: 1990,- Sk
Štát pôvodu: Nemecko
Predajca: LUT-SAT-RADIO